Zahradní centrum | STARKL (https://centrum.starkl.com/)

O nás

 

 

Již po 4. generace trvá existence rodinné firmy zahradníka STARKLa.
Díky této kontinuitě přetrvává jak v rodině tak i ve firmě mnoho tradic.

Současně však díky vysokému počtu členů nejmladší generace rodiny STARKLů, přichází do všech oblastí působení firmy STARKL inovační nápady, svěží duch a kreativita, které hrají velmi důležitou roli. Při realizacích zahrad, zahradní a krajinářské architektuře, či ve floristice dáváme volný průběh naší fantazii a současně necháváme velký prostor tradičním hodnotám. Jako zahradníci jsme zapustili silné kořeny a spoléháme na budoucnost - protože to, co nyní sázíme, bude v mnoha případech možné prodávat teprve za 10 i více let.

Jako rodina s babičkou, rodiči, 18 vnoučaty a pravnoučaty máme něco zvláštního, o čem víme a čeho si vážíme.

  

Více než 100 let - od roku 1912 po současnost
V roce 2012 oslavila firma STARKL 100 let od svého vzniku.

 

 

Historie rodiny Starkl

 

 

Zakoupil v tomto roce ve Frauenhofenu v oblasti Tulln (Dolní Rakousy) několik pozemků, na kterých započal s pěstováním růží a dřevin. Později k tomuto sortimentu přidává angrešty a ovocné stromky. Druhá světová válka však rozrůstající se produkci nekompromisně zastavila. Provoz byl zahájen opět až v roce 1945.

1912
Josef Starkl I

|

|

 

|

.

   
 

 

 

|

|

 

|

.

1953
Josef Starkl II.

 

V roce 1953 převzal jeho syn Josef Starkl II. provoz. Přišel se zcela novými způsoby zajištění odbytu na trhu a zásadně rozšířil nabídku sortimentu. Vytvořil tím dokonalý předpoklad pro obrovský růst společnosti v následujících letech. I díky tomu je v celé Evropě Josef Starkl znám jako "Král růží".

 

Koncem šedesátých let bylo vybudováno první zahradní centrum STARKL ve Frauenhofenu v Tullnu. Sídlo mateřské společnosti přebírá druhý syn Anton Starkl.

1968

Anton Starkl

|

|

 

|

.

   
   

|

|

 

|

.

1971

Josef Starkl III.

 

Rodina získává v Aschbachu v Amstettenu pro prvorozeného Josefa Starkla III atraktivní čtyřhranné nádvoří.

 

O dva roky později je vybudováno ve Vösendorfu nedaleko Vídně třetí zahradní centrum firmy STARKL. Marie Hogl, rozená Starkl, pokračuje dál ve vedení tohoto podniku.

1973

Marie Hogl

|

|

 

|

.

   
   

|

|

 

|

.

1979

Ludwig Starkl

 

V roce 1979 kupuje Josef Starkl zahradní provozovnu Däneke v Simeringu, kde přebírá vedení nejmladší syn Ludwig Starkl.

 

Počátkem devadesátých let minulého století dochází k velmi výraznému rozšíření působnosti firmy STARKL do tzv. východoevropských států.

V roce 1991 je v Maďarsku zřízen provoz zásilkové služby a následně o dva roky později je otevřeno i zahradní centrum.

1991

Maďarsko

|

|

 

|

.

   
   

|

|

|
|
|
|
|
|

 

|

.

1992

Česká republika

 

V roce 1992 zřizuje v České republice STARKL zahradník zásilkový obchod a začíná se zde s pěstováním rostlin ve vlastních školkách. Současně se otevírá velké zahradní centrum STARKL v Časlavi.

Řízení pobočky v České republice se ujímá Josef Starkl II, který zde až do své náhlé smrti v roce 2005 postupně výrazným způsobem rozšiřuje školkařské plochy a tím tedy i produkci výpěstků. Jelikož přímí potomci Josefa Starkla II (dcera a synové) již vedou vlastní zahradní centra, přichází na řadu další generace.

V roce 2007 přebírá řízení provozu v Čechách jeho vnuk Franz Starkl (syn Josefa Starkla III).

   

Dochází k osamostatnění provozu poboček v jednotlivých oblastech. Všechny provozovny nadále využívají ke své propagaci jednotného dobrého jména zahradníka STARKLa.


Hlavní význam jednotlivých provozů: velký výběr rostlin s profesionálním poradenstvím.

1997

Pobočky

|

|

 

|

.

   
   

|

|

 

|

.

18 vnoučat
 

Vnučky a vnuci "Krále růží" a z toho 6 se zahradnickým vzděláním jsou v současné době jistotou, že rodinný podnik bude pokračovat v této tradici také v dalších letech a desetiletích.